WARUNKI UŻYTKOWANIA

GLOWNA

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje następujące warunki.

Terminy I definicje:

Spółka - Skins.cash (Suntechsoft Corp Limited, 5 Secretary's Lane, GX11 1AA,Gibraltar)

Użytkownik - Osoba, która korzysta z Serwisu

Usługi - usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej

ZASTRZEŻENIE

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić stronę przed różnymi szkodliwymi oprogramowaniami, wirusami, programami szpiegującymi, itp. Ale nie możemy dać absolutną gwarancję, że strona jest wolna od nich. Gdy dokonujesz jakichkolwiek pobrań, robisz to na własne ryzyko. Zawartości gry obecne na stronie internetowej, takie jak logo, tekst, obrazy, grafiki, opracowane dane są własnością wydawcy gry lub licencjodawcy i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.

PRZETWARZANIE TRANSAKCJI

Aby przeprowadzić udaną transakcję należy skorzystać z następujących zasad:


 • Steam Mobile (Upewnij się, że zainstalowałeś Steam Mobile Authenticator przynajmniej 7 dni temu) został zainstalowany przez co najmniej siedem dni przed wykonaniem transakcji w celu potwierdzenia statusu “transakcja w grze”

 • STEAM Guard został aktywowany w obecnym urządzeniu przez co najmniej piętnaście dni przed wykonaniem transakcji

 • Hasło STEAM nie zostało zmienione przez co najmniej pięć dni przed przeprowadzeniem transakcji. Jeśli konto STEAM było nieaktywne w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, hasło STEAM nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed popełnieniem transakcji;

 • Urządzenie z wcześniej zainstalowaną aplikacją STEAM nie uległa zmianie przez co najmniej siedem dni przed wykonaniem transakcji.

 • Musisz mieć ukończone 18 lat.

Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych powyżej nie jest spełniony przez Użytkownika, Spółka ma prawo do anulowania transakcji z lub bez odszkodowania ze swojej strony.

RYZYKO

Wykorzystywanie prawdziwych pieniędzy dla nabycia usług w grze jest niezgodne z warunkami dla wielu gier internetowych. Dostawca gry może zamknąć konto, jeżeli złamiesz warunki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania wykonane na koncie Użytkownika po transakcji. Spółka nie dokona żadnego zwrotu po wygaśnięciu konta.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Spółka może potrzebować więcej informacji w przypadku płatności w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do konta. Dodatkowa weryfikacja może składać się z:

 • Wiadomości tekstowej do zakontraktowanego numeru telefonu

 • Połączenia telefonicznego za pośrednictwem zakontraktowanego numeru telefonu

 • Weryfikacji poprzez media socjalne

 • Historii transakcji

 • Historii płatności

 • Zdjęcie dowodu osobistego oficjalnego

Spółka korzysta z powyższych weryfikacji tożsamości w celu uniknięcia oszukania. Jeśli nie uda się zweryfikować wniosek Spółki, transakcja może zostać zatrzymana i / lub płatność zostanie zwrócona w ciągu 24 godzin. Spółka zastrzega sobie prawo do powstrzymania prowadzenia działalności z Użytkownikiem , jeśli nie uda się potwierdzić jego tożsamość.

ZGUBIONE LUB SKRADZIONE DOBRA

Użytkownik jest odpowiedzialny za nieautoryzowany dostęp do konta w dowolnym momencie. Spółka nie zastępuje produkty i usługi, które zostały skradzione lub utracone w każdym przypadku. Po spełnieniu transakcji, Spółka jest wolna od wszelkich obowiązków. Dotyczy to również częściowo spełnionych transakcji.

OSZUSTWO

Spółka stara się zapobiec oszukiwaniu za pomocą procedury weryfikacji tożsamości. W przypadku, gdy transakcja zostanie dokonana po wypełnieniu zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty z konta. Również Spółka zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu dla wszystkich odwołanych transakcji jeśli transakcja została uzgodniona.

DEBATY TRANSAKCYJNE

Umowa nie może zostać anulowana przez Użytkownika na dowolnym etapie po autoryzacji w systemie Steam. Transakcja może zostać anulowana jednostronnie przez Spółkę na dowolnym etapie bez dalszych wyjaśnień. Spółka zobowiązuje się zapłacić dokładną kwotę podaną w wiadomości e-mail na konto wybranej przez Użytkownika płatności. Jeśli Spółka nie jest w stanie to zrealizować z dowolnej przyczyny, Spółka może poprosić o podanie alternatywnego konta. Jeżeli nie można zapewnić Spółce alternatywną informację o płatności z jakiegokolwiek powodu, Spółka ma prawo do zwrotu dóbr. Jednak dobra nie podlegają już zwrotowi, jeżeli Spółka już dokonał wypłat na konto płatności, określone przez Użytkownika. Jeśli jesteś niezadowolony z transakcji, możesz zawiadomić Spółkę za pośrednictwem systemu wsparcia na żywo lub poprzez e-mail. Przeanalizujemy skargi i poinformuje użytkownika jak najszybciej. Nie należy używać PayPal Resolution Centre aby złożyć debaty na nieotrzymanie wypłaty, ponieważ jest to zakazane w przypadku transakcji wirtualnych dóbr. Możesz stracić prawo do ochrony danych przez procesory płatności stron trzecich, ponieważ jest to niemożliwe, aby kontrolować stan dostarczania usług i towarów wirtualnych. Spółka korzysta ze swojej Historii Handlowej dla potwierdzenia transakcji. Jeśli transakcja zostanie zakończona Historii Handlowej, to znaczy, że jest postawiona na serwerach Steam i jest zakończona. Nie możemy pomóc z kolejnymi skargami, jeśli transakcja zostanie zakończona w naszej Historii Handlowej.

W przypadku, jeżeli tansakcja nie została zrealizowana, a pieniądze nie zostały odebrane, masz 14 dni, aby skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Po upływie tego terminu żadne skargi nie będą akceptowane.Przekazujemy pieniądze bez opóźnień. Jednak proszę zauważyć, że w żadkich przypadkach, gdy środki są przykazywane na kartę debetową, operacja może podlec kontroli bezpieczeństwa Twojego banku. Podobna procedura bezpieczeństwa może trwać do 5 dni. W żadny sposób nie możemy tego kontrolować.

Usługi depozytorskie licencjonowanej firmy

Nie możesz korzystać z usług Spółki jako z usług depozytorskich licencjonowanej firmy. W przypadku podejrzenie, że korzystasz z usług firmy jako formy depozytu, Spółka może zachować swoje fundusze przez okres do 24 godzin w celu zbadania sprawy. Następnie Spółka podejmie decyzję co do kontynuacji współpracy z Użytkownikiem. Zrzekamy się odpowiedzialności w przypadku gdy Użytkownik dostarcza informacji osobom trzecim. Udzielając informacji osobom trzecim, Użytkownik ceduje wszystkie prawa w umowie.

PRAWO AUTORSKIE

Wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich właścicieli. Nagromadzenie wszelkich zawartości tej strony jest własnością wyłącznie Spółki i jest chronione przez międzynarodowe i krajowe przepisy prawa autorskiego. Oprogramowanie strony internetowej jest własnością Spółki lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez międzynarodowe i krajowe przepisy prawa autorskiego.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać Spółkę i jej podmioty stowarzyszone, dostawców, wykonawców i dostawców treści od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, opłat adwokackich, które mogą się pojawić w przypadku przerwania umowy, za które jest odpowiedzialny Użytkownik lub w przypadku dystrybucji przez Użytkownika treści strony internetowej Spółki.

ŚRODKI PRAWNE

Zgadzasz się, że Warunki Uśytkowania nie przyznają żadnych praw osobom trzecim.

ZREZYGNOWANIE

Jeżeli Spółka nie trafia do egzekwowania wszelkich kwestii niniejszego regulaminu, to nie oznacza, że Spółka odrzuca te kwestje. Wszelkie rezygnacje z którejkolwiek kwestii tej umowy jest skuteczne jedynie po podpisaniu się przez Spółkę w formie pisemnej.

Zasada rozdzielności

Jeżeli jaka-kolwiek część tej umowy zostanie zdeklarowana jako niewykonana lub nieważna, ta część powinna być interpretowana w korespondencji według obowiązującego prawa, aby ujawnić Iintencję Spółki. Inne części umowy pozostaną w pełnej mocy.

Zostaw swój email jeśli chcesz otrzymywać Super Poufne Informacje od Skins.Cash