POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY SKINS.CASH

STRONA GŁÓWNA

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018

SEKCJA 1. CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Skins.Cash dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika. Prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z prawami przysługującymi Użytkownikowi na jej mocy, a także o sposobach gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania danych Użytkownika.


W celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Witryny, zbieramy pewne dane na jego temat. Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaje danych, które gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy, określa podmioty, którym możemy je udostępniać, a także wskazuje podejmowane przez nas czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poufności takich danych.


Niniejsza Polityka Prywatności stanowi nierozłączną część Warunków Użytkowania Witryny Skins.Cash, dostępnych w naszej Witrynie. Pojęcia i ich definicje wykorzystywane w niniejszej Polityce Prywatności zostały określone w Warunkach Użytkowania Witryny Skins.Cash.


Prosimy o dokładne przeczytanie informacji poniżej w celu zapoznania się z naszymi praktykami dotyczącymi danych Użytkownika i sposobów, w jakie możemy je wykorzystywać. Korzystając w dalszym ciągu z Witryny, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i przyjął postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki Prywatności w całości lub w części, nie powinien on odwiedzać, ani korzystać z Witryny.


Jeżeli Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, powinien kliknąć odpowiedni przycisk w wyświetlonym komunikacie.

SEKCJA 2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

2.1. Dane Użytkownika gromadzone podczas wizyty w Witrynie


Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, gromadzimy dane wysyłane do serwera z komputera Użytkownika, telefonu komórkowego lub innego urządzenia dostępowego. Dane te obejmują:

 • adres IP;

 • dane urządzenia, w tym, ale nie wyłącznie, identyfikator urządzenia, nazwę oraz rodzaj systemu operacyjnego;

 • dane dotyczące sieci komórkowej;

 • standardowe dane internetowe, takie jak rodzaj przeglądarki i historia stron odwiedzanych w Witrynie.


Gromadzimy wymienione dane w celu:

 • zarządzania naszą Witryną i dostosowywania jej do potrzeb Użytkownika;

 • monitorowania i analizowania trendów, parametrów aktywności i sposobów użytkowania związanych z naszą Witryną i usługami, a także przekazywania stronom trzecim skonsolidowanych, anonimowych danych statystycznych na temat Użytkowników;

 • zapobiegania, powstrzymywania i sprawdzania naruszeń niniejszej Polityki Prywatności i Warunków Użytkowania naszej Witryny, jak również wszelkich prób oszustw i innych nielegalnych działań.


Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę lub korzysta z naszej Usługi, możemy umieszczać niewielkie pliki danych (zwane plikami cookie) na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika. Korzystamy z tych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika w ramach Witryny lub Usług, dostosowywania treści i monitorowania działań Użytkownika w Witrynie. Więcej informacji na ten temat zawarto w Sekcji 3 niniejszej Polityki Prywatności.

2.2. Information We collect when You use the Website


When You login to the Website through Your Steam account, in addition to the information collected when You access Our Website, We also collect the information, available on Your Steam account, and namely:

 • nazwę użytkownika;

 • adres e-mail;

 • unikalny identyfikator numeryczny użytkownika Steam.


Gromadzimy wymienione dane w celu:

 • weryfikacji tożsamosci Użytkownika i jego profilu społeczności Steam;

 • zarządzania naszą Witryną i świadczenia usług na rzecz Użytkownika;

 • uzyskania informacji na temat konta Steam Użytkownika w celu udostępnienia mu usług za pośrednictwem Witryny;

 • dostosowywania Witryny do potrzeb Użytkownika;

 • wysyłania Użytkownikowi zawiadomień technicznych i administracyjnych, wiadomości w zakresie obsługi klienta, bądź materiałów marketingowych;

 • informowania Użytkownika na temat produktów, usług, promocji, wydarzeń i innych aktualności oraz informacji, które w naszej opinii mogą go interesować.


Nie udostępniamy danych logowania Steam Użytkownika żadnym stronom trzecim.

2.3. Dane, których możemy wymagać do przeprowadzenia transakcji


W niektórych przypadkach możemy zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych danych . Możemy zwrócić się o przekazanie części lub wszystkich następujących danych i dokumentów w celu weryfikacji tożsamości użytkownika oraz identyfikacji transakcji:

 • Your first and last name;

 • data urodzenia;

 • numer telefonu;

 • adresy profilów w portalach społecznościowych;

 • historia poprzednich transakcji lub płatności;

 • jakiekolwiek inne dane, w tym dane do płatności, które mogą być niezbędne do realizacji transakcji;

 • kopia dokumentu tożsamosci zawierajacego ważne dane identyfikujące Użytkownika;

 • kopii zdjęcia Użytkownika wraz z dokumentem tożsamości.


Gromadzimy wymienione dane w celu:

 • Verify Your identity;

 • ustalenia, czy transakcja jest w rzeczywistości wykonywana przez Użytkownika;

 • przestrzegania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz praktyk i procedur bankowych typu „poznaj swojego klienta” (KYC);

 • zapobiegania próbom oszustw i działań nielegalnych;

 • umożliwienia wykonania transakcji;

 • spełnienie wymogów dotyczących identyfikacji osób ustanowionych przez Dostawców Usług Płatności;

 • zarządzania Witryną i świedczenia usług na rzecz Użytkownika.


Dane osobowe Użytkownika i inne gromadzone przez nas dane mogą być wykorzystywane do wykrywania, sprawdzania i zapobiegania niedozwolonym transakcjom i innym nielegalnym działaniom, rozwijania nowych produktów i usług, a także weryfikacji wypełniania postanowień Warunków Użytkowania Witryny.


W przypadku gdy Użytkownik odmówi przekazania jakichkolwiek żądanych danych osobowych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z pewnych funkcji Witryny.


Spółka może także odmówić Użytkownikowi dostępu do Usługi i Witryny, jeżeli w dobrej wierze poweźmie wątpliwości co do prawdziwości lub ważności jakichkolwiek danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.

2.4. Dane lokalizacji


Kiedy Użytkownik korzysta z urządzenia z włączoną funkcją usług opartych na lokalizacji do odwiedzenia Witryny i skorzystania z naszych usług, możemy gromadzić dane dotyczące lokalizacji geograficznej lub stosować różne inne środki w celu określenia lokalizacji Użytkownika, takie jak dane czujników w urządzeniu dostępowym, które mogą np. dostarczać informacji o pobliskich stacjach nadawczych i punktach dostępu sieci Wi-Fi.


2.5. Informacja dla rodziców.


Nie gromadzimy świadomie danych identyfikujących jakichkolwiek osób poniżej 13 roku życia. Skins.Cash zachęca rodziców do poinstruowania swoich dzieci, że nie powinny nigdy udostępniać swoich danych osobowych w Internecie. Rodzice, którzy obawiają się o możliwość przekazywania danych osobowych mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem wskazanym w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Polityki Prywatności.

SEKCJA 3. PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii (np. znaczników web beacon, plików typu flash cookie itd; łącznie określanych dalej: „Pliki Cookie”) w celu poprawienia komfortu Użytkownika podczas korzystania z Witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze Użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny. Pliki te są wykorzystywane powszechnie do umożliwiania lub usprawniania działania witryn internetowych oraz dostarczania lepszych i bardziej dostosowanych do potrzeb usług.


Pliki cookie podzielić można na tzw. „trwałe” bądź „sesyjne”. Trwałe pliki cookie przyjmują postać plików tekstowych wysyłanych przez serwer do przeglądarki internetowej, w której są zapisywane i pozostają aktywne do upływu ustalonego terminu ich wygaśnięcia (o ile nie zostaną wcześniej usunięte przez użytkownika). Z drugiej strony, sesyjne pliki cookie wygasają automatycznie wraz z upływem sesji użytkownika, tj. po zamknięciu przeglądarki internetowej.


Wykorzystujemy następujące rodzaje Plików Cookie:

 • ściśle niezbędne Pliki Cookie. Te Pliki Cookie są niezbędne do prawidłowego działania Witryny.

 • Pliki Cookie związane z wydajnością/danymi analitycznymi. Te Pliki Cookie umożliwiają nam rozpoznawania i monitorowanie liczby Użytkowników oraz obserwowanie sposobów poruszania się przez nich w Witrynie. Pozwalają one ulepszać sposób działania Witryny. Korzystamy także z narzędzia analitycznego Google Analytics, które pomaga nam zrozumieć sposoby korzystania z Witryny przez Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie do monitorowania interakcji z użytkownikami, tak jak w naszym przypadku, gdzie narzędzie to wykorzystywane jest do gromadzenia informacji na temat sposobów korzystania z Witryny przez Użytkowników. Dane te wykorzystywane są do tworzenia raportów i udoskonalania Witryny w oparciu o nie. Raporty te ujawniają tendencje dotyczące korzystania z Witryny bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Użytkownik może zrezygnować z przekazywania danych do Google Analytics bez konsekwencji w zakresie korzystania z naszej Witryny. Więcej informacji na temat możliwości odmówienia monitorowania działań Użytkownika przez Google Analytics dostępne jest pod adresem page.

 • Pliki Cookie związane z funkcjonalnością. Pliki Cookie tego rodzaju rozpoznają Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Witryny. Dzięki nim możemy dostosować wyświetlane treści do preferencji Użytkownika (takich jak wybór języka).


Więcej informacji o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/. Użytkownik może kontrolować działanie Plików Cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie pewnych rodzajów Plików Cookie może wpłynąć negatywnie na związane z nimi funkcje i usługi w Witrynie.

SEKCJA 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1 Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, jeśli:

 • jest to konieczne dla funkcjonowania naszej Witryny oraz Usługi.

 • jesteśmy do tego zobowiązani w celu wykonania transakcji Użytkownika w Witrynie z udziałem współpracujących Dostawców Usług Płatności.

 • zostaniemy prawnie lub publicznie zobowiązani do ich ujawnienia (np. w ramach dochodzeń w sprawie oszustw finansowych i podatkowych, regulacyjnych obowiązków raportowych, procesów sądowych lub ochrony tytułów prawnych i własności, w tym tytułów przynależnych Spółce).

 • otrzymamy na to dobrowolną zgodę Użytkownika po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą.

4.2 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

 • spółkom z którymi Spółka planuje dokonać fuzji lub chcącym dokonać wykupu Spółki (w takich przypadkach, Spółka powiadomi o tym fakcie Użytkownika i będzie wymagać od nowo powstałego podmiotu przestrzegania niniejszych postanowień w odniesieniu do ochrony danych osobowych Użytkownika);

 • organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, urzędnikom państwowym lub innym stronom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zmuszeni na podstawie wezwania lub nakazu sądowego, albo w toku podobnej procedury prawnej; lub gdy Spółka uznaje w dobrej wierze, że ujawnienie danych osobowych jest konieczne w celu zapobiegnięcia szkodom cielesnym lub finansowym, w celu zgłaszania podejrzewanych nielegalnych działań lub badania naruszeń postanowień naszych umów z Użytkownikiem;

 • naszym dostawcom i pełnomocnikom, w tym dostawcom usług hostingowych, podmiotom wynajmowanym przez nas do świadczenia usług, twórcóm gier;

 • Dostawcom Usług Płatności (w celu realizacji transakcji Użytkownika za pośrednictwem Witryny).

4.3 Dane osobowe Użytkownika nie będą:

 • przekazywane bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika żadnym innym użytkownikom Witryny lub stronom trzecim innym, niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

 • odsprzedawane lub wypożyczane przez Spółkę stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, za wyjątkiem stron trzecich wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

4.4 Łącza do witryn lub usług stron trzecich oraz usługi stron trzecich:

 • Nasza Witryna może okresowo zawierać łącza prowadzące do lub pochodzące z witryn naszych sieci partnerskich, twórców gier, reklamodawców, dostawców usług płatności itd.

 • Jeśli Użytkownik zdecyduje się przejść do którejkolwiek z witryn za pomocą łącza, powinien mieć na uwadze, że takie witryny i usługi, które mogą być w nich dostępne, kierują się odrębnymi zasadami ochrony danych użytkownika, a Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ich treść, jak również jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe, które mogą być gromadzone w ramach takich witryn lub usług, jak np. dane kontaktowe czy lokalizacyjne. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności witryn stron trzecich przed przekazaniem jakichkolwiek informacji lub danych osobowych w ramach takich witryn lub usług.

 • Nasza Witryna może również zawierać usługi pochodzące od partnerów Spółki, dostawców, czy twórców gier.

 • W celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i/lub w celu należytego wykonywania transakcji za pośrednictwem Witryny, w trakcie korzystania z Witryny przez Użytkownika, może ona okresowo otrzymywać lub gromadzić dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko Użytkownika (bądź nazwa użytkownika i login) i/lub inne dane identyfikujące pochodzące z usług naszych partnerów, dostawców i twórców gier. Dane takie nie będą udostępniane bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika żadnym innym użytkownikom Witryny lub stron trzecim, za wyjątkiem wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Zwracamy uwagę, że usługi stron trzecich, które mogą być zawarte w Witrynie mogą kierować się własnymi zasadami ochrony danych użytkowników. W związku z tym, Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stron trzecich, ani też za bezpieczeństwo jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych gromadzonych przez takie usługi, jak np. dane adresowe lub lokalizacyjne. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności usług stron trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 • W celu należytego wykonania transakcji za pośrednictwem Witryny, Użytkownik może zostać zobowiązany do przekazania swoich danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, kopie dokumentów tożsamości lub innych dokumentów identyfikujących Użytkownika lub potwierdzających jego miejsce zamieszkania, oraz danych identyfikacyjnych kart kredytowych) właściwemu Dostawcy Usług Płatności, wraz ze zgodą na przetwarzanie tych danych w toku usług realizacji płatności obejmujących zlecone transakcje. Zwracamy także uwagę, że właściwe dane osobowe i dane do płatności przekazane przez Użytkownika zewnętrznemu Dostawcy Usług Płatności będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez takiego Dostawcę Usług Płatności i nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik powinien uważnie przeczytać i przestrzegać zasad ochrony prywatności właściwego Dostawcy Usług Płatności.

SEKCJA 5. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Chronimy dane Użytkownika poprzez stosowanie standardów zabezpieczeń, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, kontrola dostępu fizycznego do siedzib Spółki oraz kontrola autoryzacji dostępu do danych. Ponadto, do dostępu do danych Użytkownika upoważniani są wyłącznie tacy pracownicy lub wykonawcy, dla których są one niezbędne w celu wykonania ich obowiązków słuźbowych lub umownych.


Należy zwrócić jednak uwagę, że przesyłanie danych bądź innych informacji (w tym komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) w sieci internetowej lub innych publicznie dostępnych sieciach nigdy nie jest w pełni bezpieczne. Prosimy również zauważyć, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek danych przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.

SEKCJA 6. SPOSOBY PRZESYŁANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Użytkownika są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem usług opartych na chmurze w różnych jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ujęciu ogólnym, gromadzone przez nas dane Użytkownika mogą być przesyłane i przechowywane na terenie różnych jursdykcji poza jego krajem zamieszkania i poza terytorium Europejskiej Strefy Ekonomicznej (dalej określanej jako: „EEA”). Prawa w zakresie przetwarzania takich danych, w tym również sposoby ich klasyfikacji jako „dane osobowe” może w niektórych z tych miejsc być mniej ścisła niż w kraju zamieszkania Użytkownika. Dane te mogą być również przetwarzane przez personel działający poza krajem Użytkownika lub EEA, zatrudniony przez nas, jednego z naszych dostawców usług lub partnerów biznesowych. Przekazując swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie w ww. sposób. Podejmiemy wszelkie zasadne czynności w celu zapewnienia, iż dane Użytkownika są zabezpieczone prawidłowo i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

SEKCJA 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może uzyskać dostęp, zweryfikować i zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Zespół obsługi może wymagać od Użytkownika podania odpowiednich dokumentów potwierdzających jego tożsamość w przypadku wydania dyspozycji zmiany danych osobowych Użytkownika.


Na mocy obowiązujących praw o ochronie danych osobowych, użytkownicy z Europy mogą zwrócić się do Spółki o podanie szczegółowych danych osobowych na ich temat w posiadaniu Spółki, a w niektórych przypadkach mogą także zażądać ich usunięcia.


W celu wykonania wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem wskazanym w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Polityki Prywatności.


Dyspozycje udzielenia dostępu, sprawdzenia, korekty, usunięcia lub udzielenia szczegółowych informacji na temat danych osobowych są w większości przypadków rozpatrywane w przeciągu 72 godzin od momentu ich otrzymania. Jednakże, z przyczyn technicznych możliwe jest wystąpienie opóźnień, w których to przypadkach rozpatrzymy przedmiotową dyspozycję w zasadnym terminie.

SEKCJA 8. AKTUALIZACJE I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności według własnego uznania. Informacje o wszelkich zmianach brzmienia znaleźć można w polu „Ostatnia aktualizacja” powyżej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej sekcji.


W przypadku dokonania jakichkolwiek znaczących zmian, nowa wersja Polityki Prywatności zostanie zamieszczona w Witrynie wraz z nową datą jej wejścia w życie.

SEKCJA 9. CONTACT

Nota dotycząca ochrony praw właśności intelektualnej: Niniejszy dokument jest własnością Właściciela Witryny i jest chroniony na mocy praw autorskich. Kopiowanie i/lub wykorzystywanie go przez jakiekolwiek strony trzecie w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Witryny jest ściśle zabronione. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności lub w celu wykonania praw przysługujących Użytkownikowi na jej mocy, prosimy o kontakt poprzez system Live Chat lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem info@skins.cash