NUTZUNGSBESkins.Cash İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

ANA SAYFAYA GİT

Son güncelleme: 24.05.2018

BÖLÜM 1. TANIMLAR. ŞARTLAR & KOŞULLAR KABUL

1.1. Aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

 • "Skins.Cash" veya "Şirket" veya "Site Sahibi" veya "We" veya "Biz"veya "Our"– Suntechsoft Corp Limited (company number: 113262), Adres: 5 Secretary's Lane, GX11 1AA, Gibraltar" anlamına gelirSiz" veya"Kullanıcı" İnternet sitesini kullanan bir kişi anlamına gelir;

 • "İnternet sitesi" internet sitesi anlamına gelir https://skins.cash;

 • "Hizmetler" İnternet sitesi aracılığıyla Şirketçe sunulan hizmetler anlamına gelir.


1.2. Bu İnternet sitesi Kullanım Koşulları (bundan sonra “Koşullar” olarak anılacaktır), her türlü eşlik eden belge ile birlikte Siz ve Skins.Cash arasında yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmayı teşkil eder.


1.3. Bu Koşulları dikkatlice okumalı ve kabul etmelisiniz.


1.4. İnternet sitesini kullanarak, bu Koşulları tamamen okuduğunuzu, anladığınızı ve geri dönülemez biçimde kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Eğer bu Koşulların genelini veya herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız, İnternet sitesini ve hiçbir bağlı Hizmetini kullanma hakkına sahip olamazsınız.

BÖLÜM 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Bu Koşullar ve her türlü ekli belge, Siteyi kullandığınız her zaman Sizin için bağlayıcıdır.


2.2. Bu Koşulların ve her türlü ekli belgenin ve/veya Sitenin herhangi bir zamanda ve önceden yazılı bildirime yapılmadan, Skins.Cash’in takdirine bağlı olarak değişime, düzenlemeye, düzeltmeye, tadilata veya eklemeye tabi olduğunu kabul ve beyan etmiş olursunuz. Bu Koşulların, her türlü ekli belgenin ve/veya Sitenin her türlü düzeltimi veya değişimi sonrasında devam eden Site kullanımınız, Sizin rızanızı oluşturacak ve yapılmış her türlü değişikliğin, düzeltmenin, düzenlemenin, tadilatın veya eklemenin tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir. Düzeltme ve değişiklik yapılan en güncel tarih, bu Koşulların üst kısmında belirtilecektir.


2.3. Site Sahibinin herhangi bir zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak Siteyi değiştirme, geçici veya sürekli biçimde askıya alma, veya ortadan kaldırma ve/veya herhangi bir sebepten ötürü siteye olan herhangi bir erişimi iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan edersiniz.


2.4. Siteyi kullanarak, şunları vaat, beyan ve garanti edersiniz (İlgili Kanuna ve ikamet ettiğiniz ülke kanunlarına istinaden):

 • Yaşamakta olduğunuz ülkede yargı karşısında en az rüşt yaşında (en az 18 yaş), ve Siteyi kullanmak için tamamen yetkin ve yasal olarak ehliyet sahibi olduğunuzu, ve bu davranışınızın taraf olduğunuz hiçbir başka anlaşmayı bozmayacağını;

 • Dijital nesneleri idare etmek için tüm gerekli ve ilgili tecrübe ve bilgiye sahip olduğunuzu, ve onların sınırlarını tam olarak bildiğinizi, faydalarından, risklerinden ve yine dijital nesnelere bağlı tüm kısıtmalalardan tamamiyle haberdar olduğunuzu (satın alımları, satılmaları ve kullanımları dahil),ve bunları satın almak, kullanmak ve idare etmek için gerekli ve ilgili uzmanlığa ve bilgiye sahip olduğunuzu, ve bu bilgiye istinaden her türlü gelişmeden tek başınıza sorumlu olduğunuzu;

 • eğer bir şirket, devlet kuruluşu veya diğer yasal kuruluş iseniz, bu şirket, devlet kuruluşu veya diğer yasal kuruluş adına hak, güç ve yetki sahibiyseniz ve bu Koşullara bağlayabiliyorsanız;

 • Siteyi hiçbir yasadışı aktiviye için kullanmayacağınızı ve hiçbir yasadışı aktiviteyle bağınız olmadığını;

 • Kimlik bilgilerinizi (e-posta adresi, şifre ve bu Siteyi kullanmak için verilen diğer bilgiler) tamamen kendinizin kontrol ettiğini ve herhangi bir üçüncü taraf adına hareket etmediğinizi.


2.5.Sitenin bu sayfaları Şirketin partnerlerinin, sağlayıcılarının, oyun geliştiricilerinin vb. hizmetlerini ve/veya üçüncü taraf site ve hizmetleri barındırabilir. Bu linkler Sizin kullanımınız için sunulmaktadır, ancak Site Sahibi, yine Site Sahibi tarafından açıkça belirtilmediği sürece hiçbir üçüncü taraf site veya içerik hakkında tavsiye veya teşvikte bulunulduğu iddia edilmeyecektir. İnternet Sitesi Sahibi, hiçbir üçüncü taraf internet sitesinin güvenliğini veya Sizin beklentilerinizle hiçbir üçüncü taraf internet sitesinin uyuşacağını garanti, tavsiye veya ima etmez. Ayrıca Site Sahibi, bir başka siteden alınan hiçbir materyalin devamlılığını garanti etmez, ve bu site veya ilgili hizmet için bir garanti, tavsiye veya teşvik sunmaz. Site Sahibi, her türlü üçüncü taraf site ve kaynaklarından gelen içerik, mal veya hizmete dair direk veya dolaylı olarak gelen her türlü hasar, kayıp veya diğer hiçbir etkiden sorumlu değildir. Bu hizmetlerin kendi şartları olabileceğini lütfen unutmayın. Bu şartlar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz. Lütfen bu hizmetleri kullanmadan önce şartlarını kontrol ediniz.

BÖLÜM 3. KULLANICININ SİTEYE GİRİŞ YAPMASI

3.1. Sitenin uygun kullanımı amacıyla, Steam dijital hesabınız aracılığıyla Siteye giriş yapmalı (bundan sonra “Steam” ve “Steam hesabı” olarak anılacaktır) ve ilgili bilgilerinizi kullanmalısınız. Giriş verisi ve Sizin hakkınızdaki diğer bilgiler, Sitedeki Gizlilik Politikasına tabidir.


3.2. Skins.Cash, Sitede transfer gerçekleştirdiğinizde Sizin hakkınızda ek bilgi talep edebilir (Gizlilik Politikasında belirtildiği üzere). Skins.Cash, anılan kimlik doğrulamasını dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla kullanmaktadır. Eğer gönderilen talebi onaylayamazsanız, Sizin transferinize el konulabilir ve/veya ödeme 24 saat içerisinde iade edilebilir. Şirket, kimliğinizi doğrulayamamanız durumunda Sizinle iş yapmayı durdurma hakkına sahiptir.



3.3. Skins.Cash, hiçbir tazminat veya açıklama olmaksızın (a) ABD ekonomik veya ticari yaptırımlarına muhatap olan herhangi bir ülkenin vatandaşlarına, şurada tanımlandığı üzere, https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx; (b) ABD Maliye Bakanlığı’nın Özel Yetkilendirilmiş Yurttaşlar ve Engellenmiş Şahıslar listesinde belirtilenlere (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx), ABD Ticaret Bakanlığı’nın Yasaklı Kişiler listesinde belirtilenlere (https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list), AB Birleştirilmiş Kişi Listesi veya buna benzer yaptırımlı şahıslar listesindekilere (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions); (c) yukarıdaki listelerdeki herhangi biri veya ABD ekonomik veya ticari yaptırımlarına konu herhangi bir ülkenin veya bölgenin hükümeti adına hareket edenlere; (d) diğer her türlü BM-, ABD-, AB-, Çin- veya diğer egemen ülke yaptırımları veya ambargoları veya bu tür yaptırımlara dair her türlü ilgisi olanlara konu olanlara, Siteye ve/veya Hizmete erişimi yasaklama hakkını saklı tutar.


3.4. Steam hesabınız için olan kullanıcı adı ve şifreniz, sunulan her türlü kayıt verisi, ve Site kullanımı süresince yapılan her türlü faaliyetten kendi başınıza Sizin sorumlu olduğunu açıkça kabul edersiniz. Giriş bilgilerinizi bilebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunu yapmamanız durumunda Sizin veya Site Sahibinin yaşayacağı her türlü zarar veya ziyandan yalnızca Siz sorumlusunuz.


3.5. Bu Koşulları veya her türlü diğer Skins.Cash şartlarını ihlal ettiğinizde, tamamen Bizim takdirimizde ve önceden uyarıya gerek kalmaksızın ve Size veya diğer bir tarafa hiçbir şekilde sorumluluk veya başka türlü yükümlülük ve hiçbir iade olmadan, herhangi bir durumda bu tür önlemleri makul ve/veya gerekli bulduğumuzda Site kullanımınızı iptal edebilir veya Site üzerindeki transferlerinizi dondurabiliriz.


3.6. Siteye giriş yaparak ayrıca Site Sahibinden gönderilecek elektronik iletilere (örn. e-posta) rıza göstermiş sayılırsınız. Bu iletiler Bizimle olan ilişkilerinize dair uyarıları içerebilir. Size elektronik ortamda göndereceğimiz her türlü uyarının, anlaşmanın, bilginin ve diğer iletinin, bununla sınırlı olmamakla birlikte yazılı iletişim için gereken her türlü yasal gereksinimlerini karşıladığını kabul edersiniz. Bizden gelen elektronik iletilerin kopyalarını, yazıcıdan çıktı alarak ya da elektronik ortamda muhafaza ederek tutmalısınız. Ayrıca Size e-posta yoluyla, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla haber bültenleri, özel teklifler, anketler ve ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz diğer haber ve bilgileri içeren promosyon iletileri gönderebiliriz. Dilediğiniz zaman ilgili abonelikten ayrılma talimatlarını takip ederek bu promosyon iletilerini almaktan çıkabilirsiniz.


3.7. Skins.Cash, hiçbir şekilde Valve Corporation veya Valve S.a.r.l. (tek başına ve topluca “Valve” olarak anılmaktadır) ile bağlı değildir, Steam’in veya hiçbir iştirakinin sahibi değildir. Her türlü Steam abonelik sözleşmesi kuralının veya koşulunun Sizin için her durumda bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz. Steam hesabınızla ve Valve ile ilgili sahip olduğunuz her türlü garanti, hak, yükümlülük ve diğer sözleşmeden doğan ilişkileriniz birbirleriyle uyumludur ancak bu Koşullara ek oluşturmaktadır.


BÖLÜM 4. TRANSFER İŞLEMLERİ

4.1. Başarılı bir transfer için şu kurallara uymanız gereklidir:

 • Şirket ile yapılacak oyun içi içerik transferinin durumunu onaylamak için Steam Mobile’i transfer işleminden en az 7 (yedi) gün önce kurmuş olmak;

 • Şirket ile yapılacak transferden en az 15 (on beş) gün önce ilgili cihazda Steam Guard’ın aktive edilmiş olması;

 • Şirket ile yapılacak transferden en az 5 (beş) gün öncesine kadar Steam şifresinin değiştirilmemiş olması. Eğer Steam hesabınız son iki ay boyunca hareketsiz durumda kaldıysa, Steam şifresi Şirket ile yapılacak transferden en az 30 (otuz) gün öncesine kadar değiştirilmemelidir;

 • Şirket ile yapılacak transferden en az 7 (yedi) gün öncesine kadar daha önceden Steam uygulaması yüklenmiş cihazın değiştirilmemiş olması.


Eğer yukarıda sayılan koşullardan herhangi biri Sizin tarafınızdan yerine getirilmezse, Şirket transferi iadeli veya iadesiz biçimde iptal etme hakkına sahiptir.


4.2. Anlaşma, Steam sisteminden gelen onaydan sonra Sizin tarafınızdan hiçbir aşamada iptal edilemez. Anlaşma, Şirket tarafından ve Şirket’in destek uzmanlığına dayanarak herhangi bir adımda ve açıklama olmaksızın tek taraflı feshedilebilir. Şirket, Sizin tarafınızdan seçilecek ve e-postada belirtilen ödeme hesabına tam olarak aynı miktarı ödemeyi taahhüt eder. Eğer Şirket bunu herhangi bir sebeple gerçekleştiremiyorsa, Şirket Sizden alternatif bir ödeme yöntemi talep edebilir. Eğer herhangi bir sebeple Şirkete alternatif ödeme bilgisi sunamazsanız, Şirket Size eşyalarınızı karşılık olarak geri verebilir. Eğer Sizin tarafınızdan verilen ödeme hesabına Şirket tarafından ödeme yapıldıysa, eşyalar artık iade olunamaz.


4.3. Eğer Şirket ile olan transferler konusunda bazı sorunlarınız varsa, Canlı Destek üzerinden veya e-posta yoluyla Şirketi haberdar edebilirsiniz. En kısa sürede şikayetinizi değerlendirip Sizi bilgilendireceğiz.


4.4. Sanal ürün transferlerinde yasaklandığından dolayı PayPal Çözüm Merkezi’ni kullanarak bir teslim almama münazarası açamazsınız. Sanal hizmet ve ürünlerin tesliminin kontrolü mümkün olmadığından ötürü üçüncü taraf ödeme işlemcilerinin verdiği koruma hakkını kaybedersiniz. Şirket, transferi onaylamak için kendi ticaret geçmişini kullanır. Eğer ticaret geçmişinde transfer tamamlanmışsa, Steam’in sunucularına aktarılmış ve tamamlanmış demektir. Bizim ticaret geçmişimizde transfer tamamlanmışsa şikayetinize daha fazla yardımcı olamamaktayız.


4.5. Eğer transfer başarısız olduysa ve para gelmediyse, bu sorunla ilgili olarak 14 (on dört) gün içerisinde destek ekibimize ulaşmanız gereklidir. Bu süreden sonra gelen şikayetler kabul edilmeyecektir. p>

4.6. Paranız ticaretin hemen ardından transfer edilecektir. Ancak nadiren de olsa bir banka kartına transfer yapılırken işlem Sizin bankanızın güvenlik kontrolüne takılabilir. Bu güvenlik prosedürü 5 (beş) güne kadar sürebilir. Hizmetimizin bu süreci kontrol etmesi mümkün değildir.


4.7. Skins.Cash, Kullanıcılar tarafından satın alınan ve satılan ürünler için üçüncü taraf ödeme hizmeti işleyicilerini kullanma hakkına sahiptir. İlgili üçüncü taraf ödeme hizmeti işleyici, Kullanıcının transferlerinin ödemeleri için öncelikli olarak sorumludur. Site üzerinde bir ürünü satın almak veya satmak için bir üçüncü taraf ödeme işleyici (“Ödeme İşleyici”) kullandığınızda, Sizin transferinizin sorumluluğu, ödeme Size gelmeden önce ilgili Ödeme İşleyiciye aktarılır. Ödeme İşleyici, ödeme ve ödemeyle ilgili müşteri desteği konularında birinci dereceden sorumluluk alır. Ödeme İşleyici ile Ödeme İşleyicinin sunduğu hizmetleri kullanan Kullanıcılar arasındaki koşullar ayrı anlaşmalarla yönetilir ve bu Sitenin Koşullarına tabi değildir.


4.8. Bir Ödeme İşleyici üzerinden yapılan transferlerde ilgili Ödeme İşleyicinin gizlilik politikası geçerlidir ve her türlü transfer yapılmadan önce ilgili politika gözden geçirilmelidir, ve ilgili Ödeme İşleyici tarafından Kullanıcılara açık biçimde önceden ifade edilmediği müddetçe Ödeme İşleyicinin iade politikası tüm ödemeler için geçerlidir.


4.9. Ödeme İşleyiciniz ile olan transferlerle ilgili her türlü ücret, vergi veya diğer giderlerden veya Sizin yerel makamlarınızdan gelen harç ve vergilere karşı sorumlusunuz. İlgili kesilen tutarlar, Ödeme İşleyicinizin sayfasında belirtilecektir.


4.10. Müsait Ödeme İşleyiciler yalnızca Skins.Cash tarafından tanımlanacak ve Site üzerinde belirtilecektir.


4.11. Ödeme İşleyicilerin biri aracılığıyla ödeme talep eden bütün Kullanıcılar, ödemenin Ödeme İşleyicilerinin ödeme sistemini kapsayan internet siteleri aracılığıyla yapılacağını ve ilgili Ödeme İşleyicinin sitesinde mevcut koşul ve şartları okuduğunu ve anladığını kabul eder. Yasaların izin verdiği ölçüde, Skins.Cash bu tür sitelerin sahiplerinin sorumlu olduğu Kullanıcılara karşı olan hiçbir ödeme probleminde, özellikle teknik sebeplerden dolayı ödemelerin işlenememesi veya gecikmesi gibi durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durumlarda Kullanıcı, ilgili sitenin koşul ve şartları uyarınca ilgili Ödeme İşleyicinin sitesi ile iletişime geçecektir.


4.12. Site üzerinde uygun transfer performansı için, Kullanıcılardan kişisel ve ödeme işleme verilerini (isim, soyisim, adres, kimlik fotokopileri ve diğer kimlik belgeleri, ikametgahı doğrulayan belgeler, kredi kartı tanımlama bilgileri gibi) Ödeme İşleyicilere, bu verilerin talep edilen transferlerin yapılabilmesi adına ödeme servisleri tarafından kullanılabilme rızası da dahil olmak üzere sunmaları talep edilebilir.


4.13. Kullanıcılar tarafından ödenen tüm ücret ve transfer komisyonları iadesizdir. Komisyon iadesiz olduğu için Skins.Cash’den Kullanıcılar herhangi bir tazminat talep edemezler.


4.14. Skins.Cash’in ve ilgili Ödeme İşleyicinin Gizlilik Politikası uyarınca ödeme almak ve göndermek için Skins.Cash’e ve/veya diğer ilgili Ödeme İşleyiciye geçerli ve doğru bilgiyi vermekle mükellefsiniz.


4.15. Skins.Cash, Ödeme İşleyicileri tarafından kredi kartınızda yeterli bakiye olmaması, kimlik veya yerelleştirme veya diğer her türlü sorunlar nedeniyle herhangi bir transferin yapılamaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve herhangi bir garantiyi özellikle tekzip etmektedir. Skins.Cash, Koşullarına ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının Site Sahibine şart koştuğu koşullara uyulduğundan emin olmak için Hizmeti kullanırken Sizin yaptığınız bütün ve herhangi bir transferi doğrulama ve onaylama hakkını saklı tutar. Bu tür doğrulamalarda kimliğinizi doğrulamak ve Site Sahibinin Gizlilik Politikası gereğince dolandırıcılık ve Hizmetin kötüye kullanımını önlemek adına Sizden Site Sahibine ek kişisel bilgiler sunmanız gerekebileceğini açıkça beyan ve kabul etmiş sayılırsınız. Site Sahibi Hesabınızı ve/veya Siteye erişim hakkınızı ve/veya Site üzerinden transfer yapma hakkınızı dondurabilir, ve ilgili ödemeleri işlemek için gereken bilgileri Site Sahibine verebilmeniz için Sizinle iletişime geçebilir. Bu dondurmalar Sizi transfer işlemlerinden doğan ücretleri ödemekten muaf kılmaz.


4.16. Ödeme işleyici sizin bu Koşullarla ve Şartlarla ve diğer ilgili politikalarla olan uyumunuzu kontrol ederken ödeme transferleri gecikebilir. Sanal ürünlerin ödemesi ve teslimine dair üçüncü taraflara herhangi bir hak talebi veya anlaşmazlık prosedürü başlatmamayı kabul edersiniz.


4.17. Skins.Cash ve/veya ilgili Ödeme İşleyicileri, düzenleme sebeplerinden ötürü Site üzerinden yapılabilecek azami günlük transfer sınırını belirleme hakkına sahiptirler. Siteyi kullanarak bu limitleri açıkça kabul edersiniz.


4.18. Bir Ödeme İşleyiciyle çalışırken, Skins.Cash Ödeme İşleyicinin bulunduğu veya çalıştığı ülkedeki ilgili yasal gereksinimlere tam uyumlu biçimde hareket edecektir (AB üyesi ülkelerin düzenlemelerine göre davranmak da dahil).


4.19. Skins.Cash, herhangi bir kripto paradan yasal paraya, yasal paradan kripto paraya veya diğer herhangi bir para değişim hizmetini sunmamakta ve böyle bir değişim yapmamaktadır.


BÖLÜM 5. TAZMİNAT

5.1. İlgili Yasaların izin verdiği ölçüde, Site Sahibini ve/veya bağlı ortaklıklarını, İştiraklerini, yöneticilerini, görevlilerini, personelini, elemanlarını, haleflerini, ve izin verilmiş vekillerini, bir garantinin, ifadenin veya bu anlaşmadan doğan bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan sebepten ötürü herhangi bir üçüncü parti tarafından Site Sahibine karşı yapılmış/oluşmuş her türlü iddiadan, zarardan, ziyandan, davadan, hareketten, talepten, süreçten, masraftan, ve/veya sorumluluktan (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte oluşan makul avukat ücreti veya tazmin hakkını başarılı biçimde kazanmak için gerekli olan ücretler dahil olmak üzere) tazmin ve müdafaa edeceğinizi kabul edersiniz.


5.2. Site Sahibinin, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte grev, lokavt, işgücü veya materyal yetersizliği, ulaşımdaki gecikmeler, Siteye veya Skins.Cash ile ilişkisi olan herhangi bir kaynağa yapılan hacker saldırıları, her türlü ekonomik düzensizlik, kuantum bilgisayarlarındaki herhangi bir ilerleme, her türlü kaza, alt yüklenici veya Bizim tedarikçilerimiz tarafından yaşanabilecek her türlü temerrüt veya gecikme, isyan, her türlü politik ve sivil karmaşa, devlet veya hükümet tarafından tedbir amaçlı düzenleyici hareketlerin uygulanması, ürünlerin bu Koşullar altında tedariki için gerekli olan Site Sahibi tarafından alınması gereken her türlü iznin, rızanın veya onayın alınmasında yaşanan gecikme, diğer otoritelerden veya Bizim daimi ve kesin kontrolümüz dışındaki her türlü sebepten kaynaklanan sorunlar da dahil olmak üzere herhangi bir sebep sonucunda bu Koşullar altındaki yükümlülüklerini yerine getiremediği hiçbir durumda Site Sahibine karşı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaksınız.

BÖLÜM 6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Pek çok çevrimiçi oyunda oyun içi hizmet satın almak için gerçek para kullanımı koşullara ve şartlara aykırıdır. Oyun sunucuları, bu koşulları çiğnerseniz Sizin hesabınızı sonlandırabilir. Skins.Cash, transferden sonra Sizin hesabınıza yapılacak hiçbir hareketten sorumlu değildir.


6.2. Skins.Cash Hizmetlerini bir emanet hizmeti olarak kullanamazsınız. Hizmetlerimizi bir emanet hizmeti olarak kullandığınızdan şüphelenirse, durumu incelemek için Şirket paranızı 24 saate kadar alıkoyabilir. Bundan sonra Şirket Sizinle olan işbirliğinin geleceğine yönelik bir karar verecektir.


6.3. Hesabınıza ve Sizin ilgili kimlik bilgilerinize herhangi bir zamanda oluşan her türlü yetkisiz erişimden sorumlusunuz. Şirket, herhangi bir şekilde çalınan veya kaybolan hiçbir ürünü veya hizmeti telafi etmez. Şirket ilgili anlaşmada üzerine düşeni yaptıktan sonra, Şirket tüm sorumluluklardan arınmıştır. Bu husus, kısmi tamamlanmış transferleri de kapsar.

6.4. İlgili Kanunun izin verdiği azami ölçüde Site Sahibinin veya İştiraklerinin, yükümlülük talebi hangi temel veya teoriye dayanmış olursa olsun, şu sebeplerden kaynaklanan iş kaybı, para kaybı, kar kaybı, veya veri, ekipman veya yazılım (direk, dolaylı, cezai, gerçek, mantıki, tesadüfi, özel, örnek veya diğer türlü) kaybı veya hasarı için sorumlu olmadıklarını açıkça kabul edersiniz:

 • Sitenin veya Site üzerindeki materyal, bilgi, yazılım, imkan, hizmet veya içeriklerin kullanımı, ya da kullanılamaması, mevcudiyeti, ya da mevcut olmaması;

 • Sitenin her türlü yasadışı veya yetkisiz kullanımı;

 • dijital ürünlerin tekrar satılması veya takas edilmesi veya tekrar satılmaya veya takasa teşebbüs edilmeleri;

 • ürünün, Site üzerindeki veya Siteyle alakalı her türlü hizmetin, çevrimiçi hizmetler, varlıklar veya platformlar veya Sitede mevcut veya Siteyle alakalı bilgiler, görseller veya ses dosyaları da dahil olmak üzere Sizin düşündüğünüz özel veya belirli amaca uygun olmaması; ve

 • Sitenin zararlı kod veya virüslerden etkilenmesi.

6.5. Siteyi kullanımınıza dair ikamet ettiğiniz ülkenin her türlü düzenlemesine uyduğunuzdan emin olmanın Sizin yükümlülüğünüz olduğunu kabul ve beyan edersiniz.


6.6. Site Sahibi, Sitede bulunan hiçbir bilginin tutarlı veya güvenilir olduğunu ya da Sitenin hatalardan ve virüslerden ari olduğunu, sorunların giderileceğini, veya Siteyi aktif hale getiren hizmetin veya sunucunun virüslerden ve diğer zararlı bileşenlerden ari olduğunu garanti veya ifade etmez. Siteyi ve hizmetlerini, Sitede bulunan veya ilgili olan her türlü bilgiyi, görseli veya ses dosyasını kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız.


6.7. Eğer İlgili Kanun veya Sizin ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları yukarıdaki sorumluluk veya garantinin hariç tutulmasına veya Size sunulacak kontrattaki belirtilen koşulların feragatine izin vermiyorsa, kısıtlamalar, muafiyetler ve feragatler Size yalnızca İlgili Kanunun izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.


6.8. Site Sahibinin iyi niyetle yaptığı Siteyi virüslerden temiz tutma ve etkileşen ağ ve teknolojileri güvende tutma çabalarına rağmen, bir veya birden fazla üçüncü taraf Sitenin açık kaynaklı yazılımına ve koduna zararlı kod veya diğer virüsleri yerleştirebilir, ve/veya bulut Site Sahibi tarafından kullanılan bulut tabanlı sistemlerin güvenlik açıklarını yaratabilir, gizli kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu durumlar Sitenin devamlı gelişimini, açılımını veya faaliyetini etkileyebilir.


6.9. Bunlarla sınırlı kalmamakla beraber donanımın, yazılımın ve internet bağlantılarının arızalanması da dahil olmak üzere Site kullanımını ilgilendiren riskler mevcuttur. Site Sahibi, herhangi bir elektronik iletide bulunan bilginin düzgün ve/veya tam iletiminden veya elektronik iletinin kendisinden, veya herhangi bir iletide oluşabilecek kesintiden, bozulmadan veya iletilmesindeki veya alınmasındaki gecikmeden her ne koşulda oluşmuş olursa olsun sorumlu değildir.


6.10. Siteye dair her türlü hizmetin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ancak buna rağmen internete verilen bilginin yasadışı erişim ve gözetlemeye maruz kalabileceğini kabul edersiniz.

BÖLÜM 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Sitede temsil edilen tüm marka, logo, sanat eseri, ve diğer fikri mülkiyet ürünleri (kayıtlı veya kayıtsız) ilgili sahiplerine aittir ve ilgili sahipleri tarafından aksi öngörülmediği müddetçe bunları kullanmaya dair bir zımni lisans mevcut değildir. Bahsekonu nesneler, ilgili sahibinin izni olmadan tüm veya kısmi olarak kopyalanamaz veya taklit edilemez. Herhangi bir ürüne, hizmete, sürece veya diğer bilgiye isim, ticari marka, üretici, tedarikçi veya başka türlü yapılan referans, Site Sahibi tarafından herhangi bir onayda, sponsorlukta, veya tavsiyede bulunulduğu anlamına gelmez. Bu sebeple Site Sahibi bu Site üzerinde yayınlanan hiçbir bilgi (görseller, logolar, skinler, markalar, sloganlar etc. dahil), aktiviteleri veya üçüncü taraf aktiviteleri hakkında hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.


7.2. Skins.Cash logosu ve Sitede veya hizmette görülebilecek her türlü Skins.Cash ürünü veya hizmet ismi, logosu veya sloganı Site Sahibinin ticari markalarıdır ve Bizim iştiraklerimiz, Bizim yazılı iznimiz olmadan bütün veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. “Skins.Cash”i veya Bizim veya Bizim iştiraklerimizin her türlü diğer adını, ticari markasını veya ürün veya hizmet ismini kullandırtacak hiçbir meta tag veya diğer “gizli metin”leri önceden alınmış yazılı iznimiz olmadan kullanamazsınız. Buna ek olarak, Sitenin ve içeriğinin görüntüsü ve hissiyatı, bununla sınırlı olmamakla birlikte bütün sayfa başlıkları, özel grafikler, buton ikonları ve yazıları Site Sahibinin hizmet markasını, ticari markasını veya ticari takdim şeklini oluşturur ve önceden alınmış yazılı iznimiz olmadan bütün veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.


BÖLÜM 8. DİĞER

8.1. Fesih ve Askıya Alma. Burada bulunan her şeye rağmen, Site Sahibi uyarı olmadan ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Size karşı hiçbir sorumluluğu olmadan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu Koşulları ihlal etmeniz durumunda veya Site Sahibi sizin dolandırıcılık, ihmal veya diğer bir kötü davranışı sergilediğinize inanırsa bu Koşulları feshetme, Sizin Siteye erişim hakkınızı askıya alma, ve Sizin hesabınızı ve bu hesaplar içerisindeki tüm bilgileri ve dosyaları silme veya deaktive etme hakkına sahiptir. Siteyi kullanmayı durdurarak uyarıya gerek kalmaksızın bu Koşulları feshedebilirsiniz. Bu koşullar altında Size sunulan tüm haklar, Site Sahibinin bu Koşulları feshetmesiyle veya Site erişiminizi askıya alması ile geri alınır. Her türlü Mücbir Sebep Olayında (“Diğer” Bölümünde tanımlandığı üzere), bu Anlaşmanın ihlali veya hizmetlerin sunumunu ticari olarak makul olmayan dereceye getiren diğer her türlü durumda, Site Sahibi Size karşı bir sorumluluğu olmadan ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vererek veya vermeyerek Sizin hizmetlerin veya Sitenin bir kısmına ya da tamamına erişiminizi askıya alabilir.


8.2. Devretme. Site Sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak üçüncü bir tarafa dilediği zaman herhangi bir hakkını devredebilir ve/veya görevlerinden herhangi birini aktarabilir (bununla sınırlı olmamakla birlikte Skins.Cash’teki nesnelere dair tüm fikri mülkiyet haklarına istinaden herhangi bir ve tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere). Site Kullanıcısı olarak haklarınızı devredemez veya görevlerinizi aktaramazsınız ve Site Sahibinin önceden alınmış yazılı rızası olmadan yapılan bu tür devir ve aktarmalar hükümsüzdür.


8.3. İletişim ve Bildirimler. Bu Koşulların icrasını ve/veya ihlalini belirten her türlü iletişim yalnızca Sizin e-postanız yoluyla ve Site Sahibinin Sitede belirtilen iletişim yolları aracılığıyla yapılmalıdır. İletişimin biricik ve tek dili İngilizce olacaktır. Site Sahibi, bu Anlaşma altında size herhangi bir uyarıyı şu yollarla yapabilir: Siteye bir uyarı koyarak; veya Sizin hesabınızla bağlı olan e-posta adresine bir e-posta göndererek. Site Sahibi tarafından Siteye konulan uyarılar, paylaşıldığı andan itibaren ve e-posta ile Site Sahibi tarafından yollanan uyarılar, gönderim anından itibaren geçerli olacaktır. E-posta adresinizi güncel tutmak Sizin sorumluluğunuzdadır. Site Sahibi tarafından hesabınıza bağlı e-posta adresine gönderilen bu tür e-postalar, gerçekten e-postayı almış ya da okuyup okumamış olmanıza bakılmaksızın tebliğ edilmiş sayılmaktadır.


8.4. Daha Fazla Yardım. Herhangi bir kamu kurumu tarafından yapılacak her türlü soruşturma, inceleme veya sorgulamada Site Sahibi ile işbirliği yapacak ve yardımcı olacaksınız. Bu tür soruşturma, inceleme veya sorgulama bünyesinde talep edilebilecek her türlü belge, sertifika, kayıt veya diğer bilgiyi Site Sahibine ivedilikle ulaştıracaksınız. You shall cooperate with and assist the Website Owner in connection with any investigation, examination or enquiry by any government entity.


8.5. Mücbir Sebep Olayları. Site Sahibi, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte sel, olağanüstü hava koşulları, deprem, veya diğer doğal afetler, yangın, savaş, isyan, kargaşa, işçi-işveren anlaşmazlığı, kaza, devlet hareketleri, iletişim veya güç arızası, veya ekipman veya yazılım arızası veya kendi makul kontrolünün dışındaki her türlü diğer sebepten ötürü oluşabilecek olaylar da (her biri bir “Mücbir Sebep Olayı” olmak üzere) dahil olmak üzere kendi makul kontrolü dışında oluşabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu tutulmayacaktır.


8.6. İlgili Kanun. Bu Anlaşmanın oluşturulması, geçerliliği, uygulanması ve yorumlanmasına dair tüm sorular Gibraltar yasalarına uygun biçimde idare edilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. Taraflar arasında bu Anlaşmadan doğan herhangi bir anlaşmazlığı, ihtilafı veya iddiayı veya ihlali çözüme kavuşturmak için, Taraflar öncelikle diğer Tarafa ilgili ihtilaf veya iddiaya dair yazılı bildirimde bulunduktan sonra 60 (atmış) günden az olmamak kaydıyla iyi niyet çerçevesinde müzakere etmeyi kabul ederler. Eğer müzakereler anlaşmazlığı, ihtilafı ya da iddiayı bu süreç içerisinde Tarafların makul çıkarlarına uygun biçimde çözmezse, bundan sonra Taraflar şartsız ve geri dönüşsüz biçimde ilgili iddialarını Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ile bağlayıcı hakem kuruluna sunarlar. İddia, ilgili kurallar uyarınca atanmış bir veya birkaç hakem tarafından incelenecektir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, logolar, ticari sırlar veya patentlere dair yasadışı kullanım iddiası içeren herhangi bir Tarafın ihtiyari veya diğer parasal olmayan tedbir amacı güttüğü her türlü anlaşmazlık, iddia, dava, hareket, hareket sebebi, talep veya süreçler haricinde, Siz ve Site Sahibi (a) Sizin ve Site Sahibinin bu Koşullardan ya da bu Koşullara ilgili olarak oluşan ihtilafların bir mahkemede çözülmesine dair ilgili haklarınızdan, ve (b) Sizin ve Site Sahibinin jürili yargılama ile ilgili ihtilafları çözüme kavuşturma haklarınızdan feragat edersiniz. Esas kanun, kanun kurallarının ve prensiplerinin çatışmasına bakılmaksızın İlgili Kanun olacaktır (Site Sahibi tarafından oluşturulacak ve Site üzerinde zaman zaman yayınlanabilecek diğer tüm işletme esasları, politikalar, ve prosedürler de dahil olmak üzere). Tahkim yargılamasının dili İngilizce olacaktır.


Fikri mülkiyet uyarısı: Bu doküman Site Sahibine aittir ve telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Site Sahibinin önceden alınmış yazılı rızası olmadan herhangi bir üçüncü taraf tarafından bütün veya kısmi olarak kopyalanması ve/veya kullanımı kesinlikle yasaktır.