NUTZUNGSBESkins.Cash WEBBPLATS ANVÄNDARVILLKOR

GÅ TILL STARTSIDA

Senast uppdaterad: 24.05.2018

AVSNITT 1. DEFINITIONER. VILLKOR GODKÄNNANDE

1.1. Häri används följande definitioner:

 • "Skins.Cash" eller "Företaget" eller "Ägaren av Webbplatsen " eller "We" eller "Us"eller "Vår"– innebär Suntechsoft Corp Limited (company number: 113262), baserat på: 5 Secretary's Lane, GX11 1AA, Gibraltar" Du" eller "Användare" innebär en person, som använder Webbplatsen;

 • "Webbplats" innebär webbplatsen https://skins.cash;

 • "Tjänster" innebär tjänster som tillhandahålls av Företaget via webbplatsen.


1.2. Dessa Användarvillkor för Webbplatsen (nedan kallade "Villkoren"), inklusive alla kompletterande handlingar, utgör ett bindande bindande avtal mellan dig och Skins.Cash. 1,3. Du måste noggrant läsa och följa dessa Villkor.


1.4. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och oåterkalleligt accepterat dessa villkor. Om du inte godkänner dessa Villkor i sin helhet eller någon del av dem, har du inte rätt till att använda webbplatsen och tillhörande tjänster.

AVSNITT 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Dessa villkor och eventuella bifogade dokument är effektiva och bindande för dig när du använder webbplatsen.


2.2. Du bekräftar och accepterar att dessa Villkor och eventuella bifogade dokument och / eller Webbplatsen kan ändras, justeras, ändras, förändras eller kompletteras när som helst utan föregående skriftligt meddelande efter Skins.Cash eget gottfinnande. Din fortsatta användning av webbplatsen efter ändringar eller justeringar av dessa Villkor, eventuella bifogade dokument och / eller webbplatsen ska utgöra ditt samtycke och godkännande av sådana ändringar, justeringar, förändringar eller tillägg. Datumet för de senaste ändringarna och justeringarna kommer att anges överst bland dessa Villkor.


2.3. Du bekräftar och accepterar att webbplatsen förbehåller sig rätten när som helst, helt och hållet, att ändra eller tillfälligt eller permanent avbryta eller eliminera Webbplatsen och / eller inaktivera eventuell åtkomst till webbplatsen av någon anledning.

2.4. Genom att använda Webbplatsen, förbinder Du dig, representerar och garanterar att (enligt gällande lag och lag i ditt bosättningsland):

 • Du är av majoritetsålder i den jurisdiktion där du är bosatt (minst 18 år) och är fullt behörig och juridiskt behörig att använda Webbplatsen och därmed inte bryter mot något annat avtal som du är en part i;

 • Du har all nödvändig och relevant erfarenhet och kunskap för att hantera digitala föremål, har en fullständig förståelse för dess ramverk, är medveten om alla meriter, risker och eventuella begränsningar i samband med digitala tillgångar (inklusive inköp, försäljning och användning) som nödvändig och relevant kompetens och kunskap för att köpa, använda och hantera dem och är ensam ansvarig för eventuella utvärderingar baserade på sådan kunskap;

 • Om Du är ett företag, en statlig organisation eller annan juridisk person har du rätt, makt och auktoritet att agera på uppdrag av sådant bolag, statlig organisation eller annan juridisk person och att binda dem till dessa Villkor;

 • Du kommer inte använda Webbplatsen för olaglig verksamhet och du är inte involverad i någon olaglig verksamhet;

 • Endast Du kontrollerar Dina uppgifter (e-postadress, lösenord eller annan information som tillhandahålls för användningen av Webbplatsen) och agerar inte å någon tredje parts vägnar.


2.5. Sidorna på Webbplatsen kan innehålla tjänster av Företagets partners, säljare, spelutvecklare etc. och/eller länkar till tredje parts webbplatser och tjänster. Sådana länkar tillhandahålls för din bekvämlighet, men Ägaren av Webbplatsen ska inte anses ge någon rekommendation eller godkännande av någon tredje parts webbplats eller dess innehåll, såvida inte Webbplatsens Ägare uttryckligen uttryck detta. Webbplatsens Ägare garanterar inte eller på annat sätt föreslår eller antyder att säkerheten för någon tredje parts webbplats eller överensstämmelsen med sådan tredje parts webbplats med dina förväntningar. Dessutom är Webbplatsens Ägare inte ansvarig för att upprätthålla material som hänvisas från en annan webbplats och lämnar inga garantier, rekommendationer eller godkännanden för den webbplatsen eller respektive tjänst. Webbplatsens Ägare antar inget ansvar i händelse av skada eller förlust eller annan inverkan direkt eller indirekt till följd av användningen av innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana tredje parts webbplatser och resurser. Observera också att dessa tjänster kan ha sin egen policy. Vi tar inget ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera policyerna för sådana tjänster innan du använder dessa tjänster.

AVSNITT 3. ANVÄNDARENS LOGIN WEBBPLATS

3.1. För att du ska kunna använda Webbplatsen korrekt bör du logga in på Webbplatsen via Ditt digitala distributionsplattformkonto hos Steam (nedan kallat "Steam" respektive "Steam konto") med hjälp av Dina respektive uppgifter. Inloggningsuppgifter och annan information om Dig omfattas av den medföljande sekretesspolicy som finns på Webbplatsen.


3.2. Skins.Cash kan kräva ytterligare information om Dig när Du utför transaktioner på Webbplatsen (som beskrivs i Sekretesspolicyen). Skins.Cash använder de nämnda identitetsverifieringsformerna för att undvika bedrägerier. Om Du misslyckas med att verifiera respektive begäran, kan Din transaktion beslagtagas och/eller betalningen kommer att återbetalas inom 24 timmar. Företaget förbehåller sig rätten att sluta göra affärer med Dig om Du misslyckas med att verifiera din identitet.


3.3. Skins.Cash förbehåller sig rätten att utan kompensation eller förklaringar förbjuda tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsten för någon invånare (a) från ett land eller territorium som är målet för USA: s ekonomiska eller kommersiella sanktioner, enligt definitionen ihttps://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx; (b) identifierad på US Treasury Departments lista över "Specially Designated Nationals and Blocked Persons", (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx), U.S. Commerce Department’s Denied Person List (https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list), EU: s konsoliderade förteckning över personer eller liknande förteckningar över sanktionerade personer(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions); (c) agera för eller på uppdrag av någon person på ovan angivna listor eller regeringen i ett land eller territorium som är målet för USA: s ekonomiska eller kommersiella sanktioner, d) omfattas av andra sanktioner eller embargon i FN, USA, EU, CH eller något annat suveränt land eller har någon annan anknytning till sådana sanktioner.


3.4. Du godkänner härmed uttryckligen att Du är ensam ansvarig för användningen av Din inloggning och lösenord för Steam-konto, för eventuella registreringsuppgifter och för eventuella åtgärder som görs under användningen av Webbplatsen. Du samtycker till att hålla dina uppgifter privata och omedelbart rapportera till Webbplatsens Ägare om eventuell obehörig kontoaktivitet. Du kan vara medveten om och ändra Din inloggningsinformation. Du är ensam ansvarig för förlust eller skada Du eller Webbplatsens Ägare kan drabbas från att du inte har gjort det.


3.5. Vi kan säga upp din användning av Webbplatsen eller frysa eventuella transaktioner på Webbplatsen när som helst om du bryter mot dessa Villkor eller någon annan Skins.Cash policy, efter vårt eget gottfinnande och utan föregående meddelande och utan ansvar eller ytterligare skyldighet av något slag alls till Du eller någon annan part, när vi finner sådana åtgärder rimliga och/eller nödvändiga i en viss situation, utan några återbetalningar.


3.6. Genom inloggning på Webbplatsen samtycker Du också till att ta emot elektronisk kommunikation från Webbplatsens Ägare (t.ex. via e-post). Dessa meddelanden kan innehålla meddelanden om Din relation till oss. Du godkänner att eventuella meddelanden, avtal, upplysningar eller annan kommunikation som Vi skickar till Dig elektroniskt kommer att uppfylla alla krav på juridisk kommunikation, inklusive men inte begränsat till att sådan kommunikation är skriftlig. Du bör behålla kopior av elektronisk kommunikation från Oss genom att skriva ut en papperskopia eller spara en elektronisk kopia. Vi kan också skicka reklamkampanjer via e-post, inklusive, men inte begränsat till, nyhetsbrev, specialerbjudanden, enkäter och andra nyheter och information. Vi tror att du kommer att vara intressant för Dig. Du kan när som helst avstå från att ta emot dessa kampanjmeddelanden genom att följa de respektive avbeställningsanvisningarna.


3.7. Skins.Cash är inte kopplat på något sätt till Valve Corporation eller Valve S.a.r.l. (individuellt och kollektivt kallat "Valve"), som ägare till Steam, och något av dess dotterbolag. Du godkänner att villkoren för respektive Steam-abonnentavtal eller villkor gäller för Dig i alla avseenden. Eventuella garantier, rättigheter, skyldigheter eller annat avtalsförhållande som du har avseende ditt Steam konto och Valve ska förbli förenliga med, men utöver dessa Villkor.


SECTION 4. TRANSAKTIONER BEHANDLING

4.1.För att utföra en lyckad transaktion bör Du tillämpa följande regler:

 • Steam Mobile installerades under minst 7 (sju) dagar innan du utförde transaktioner med Företaget för att bekräfta statusen för transaktionen av spelinnehållet;

 • Steam Guard aktiverades på den aktuella enheten i minst 15 (femton) dagar innan transaktioner utfördes med Företaget;

 • Steam-lösenordet inte har ändrades under minst 5 (fem) dagar innan transaktioner utfördes med Företaget. Om ditt Steam konto var inaktivt under de senaste två månaderna, bör Steam-lösenordet inte ändras under de kommande 30 (trettio) dagarna innan Du utför transaktioner med Företaget.

 • Enheten med tidigare installerad Steam-applikation inte ändrades under minst 7 (sju) dagar innan transaktioner utfördes med Företaget.


Om något av ovanstående Villkor inte uppfylls av Dig har Företaget rätt att avbryta transaktionen med eller utan ersättning.


4.2. Avtalet kan inte avbrytas av Dig vid något steg efter bekräftelsen i Steams system. Avtalet kan annulleras ensidigt av Företaget vid vilket steg som helst baserat på Företagets supportkompetens utan ytterligare förklaringar. Företaget förbinder sig att betala exakt det belopp som anges i e-postmeddelandet till det betalningskonto som Du har valt. Om Företaget inte kan göra det av någon anledning kan Företaget begära att du tillhandahåller det alternativa betalningskontot. Om Du inte kan tillhandahålla den alternativa betalningsinformationen till Företaget av någon anledning, har Företaget rätt att returnera dina varor. Föremålen återbetalas inte längre om Företaget redan har gjort en utbetalning på det betalkonto som har tillhandahållits av Dig.


4.3. Om du är missnöjd med transaktionerna med Företaget i vissa frågor kan du meddela Företaget via Live Support-systemet eller e-post. Vi kommer att granska ditt klagomål och informera dig så snart som möjligt.


4.4. Du kan inte använda PayPal Resolution Center för att lämna in en diskussion om betalningen, eftersom det är förbjudet vid transaktioner med virtuella varor. Du förlorar rätten till skydd som ges av tredje parts betalningsprocessorer eftersom det är omöjligt att kontrollera leveransstatusen för virtuella tjänster och varor. Företaget använder sin handelshistoria för att bekräfta transaktionen. Om transaktionen är avslutad i handelshistoriken betyder det att det står för Steams servrar och är klar. Vi kan inte hjälpa till med ytterligare klagomål om transaktionen är avslutad i vår handelshistoria.


4.5. Om transaktionen misslyckats, och pengarna inte mottogs, har du upp till 14 (fjorton) dagar för att kontakta vårt supportteam angående denna fråga. Efter denna period kommer klagomålen inte att godtas.


4.6. Dina pengar kommer att överföras omedelbart efter affären. Men kom ihåg att i sällsynta fall när du överför pengar till ett betalkort kan processen hamna under din banks säkerhetskontroll. Detta säkerhetsförfarande kan ta upp till fem (fem) dagar. Det finns inget sätt för Vår Tjänst att kontrollera denna process.


4.7. Skins.Cash har rätt att använda tredje parts Betalningsförmedlare för köp och försäljning av virtuella objekt av Användare. Den respektive tredje partens Betalningsförmedlare är primärt ansvarig för att underlätta betalning av Användarens transaktioner. När du använder någon tredje parts betalningsprocess ("Betalningsförmedlare") för att köpa eller sälja varor på Webbplatsen överförs ansvaret för din transaktion först till respektive Betalningsförmedlare innan den levereras till dig. Betalningsförmedlaren tar det primära ansvaret för betalnings- och betalningsrelaterad kundsupport. Villkoren mellan Betalningsförmedlaren och Användarna som utnyttjar de tjänster som Betalningsförmedlaren erbjuder är reglerade av separata avtal och är inte föremål för Villkoren på denna Webbplats.


4.8. För transaktioner som görs via en Betalningsförmedlare ska respektive Betalningsförmedlares integritetspolicy tillämpas på alla betalningar och bör ses över innan någon transaktion görs och Betalningsförmedlarens återbetalningspolicy gäller för alla betalningar, såvida det inte uttryckligen meddelas av den berörda Betalningsförmedlaren till Användare i förväg.


4.9. Du är ansvarig för betalning av eventuella avgifter, skatter eller andra kostnader i samband med överföring av transaktioner med Betalningsförmedlare eller de avgifter och skatter som dina lokala myndigheter ålägger. De respektive debiterade beloppen ska anges på Betalningsförmedlarens respektive betalningssida.


4.10. Förteckningen över tillgängliga betalningsförmedlare ska enbart definieras av Skins.Cash och anges på Webbplatsen.


4.11. Eventuell avräkning som krävs av användare genom en av Betalningsförmedlare godkänner därmed att betalningen ska ske via Webbplatser för sådana Betalningsförmedlare som täcker betalningssystemen och anger att han/hon har läst och accepterat de villkor som finns tillgängliga på sådana webbplatser hos Betalningsförmedlare. I den utsträckning som lagen tillåter ska Skins.Cash inte vara ansvarig gentemot Användarna för problem med betalningar som ägarna till sådana webbplatser är ansvariga för, särskilt för eventuella förseningar i behandlingen av betalningar eller oförmåga att bearbeta dem av tekniska skäl. I så fall ska användaren kontakta den aktuella Betalningsförmedlarens webbplats i enlighet med den webbplatsens villkor.


4.12. För att transaktionerna ska kunna fungera på Webbplatsen kan Användarna kräva att de tillhandahåller personuppgifter och betalningsbehandlingsdata (till exempel namn, efternamn, adress, kopior av ID-kort eller andra identifierande handlingar, information om medborgarskap, kreditkortsidentifieringsuppgifter) till Betalningsförmedlarna, inklusive samtycket till att betaltjänsterna behandlar dessa data av för att kunna genomföra de begärda transaktionerna.


4.13. Eventuella avgifter och transaktionsavgifter som betalas av användarna kan inte returneras. På grund av att kommissionen inte kan returneras, har en Användare inte rätt till att kräva någon ersättning från Skins.Cash.


4.14. Du är ansvarig för att tillhandahålla Skins.Cash och/eller respektive Betalningsförmedlare med giltig och korrekt information för att skapa och ta emot betalningar i enlighet med Skins.Cash Sekretesspolicy och respektive Betalningsförmedlare.


4.15. Skins.Cash accepterar inget ansvar och frånskriver sig specifikt ingen underförstådd garanti för att slutföra en transaktion som inte kan godkännas av dess Betalningsförmedlare, oavsett om det inte finns tillräckliga medel tillgängliga på Ditt kreditkort, problem relaterade till identitet eller lokalisering eller på annat sätt. Skins.Cash förbehåller sig rätten att verifiera och godkänna alla transaktioner som du utför när du använder Tjänsten för att säkerställa att de överensstämmer med dessa Villkor och de villkor som ställs på Webbplatsens Ägare av tredje parts tjänsteleverantörer. Du bekräftar och godkänner uttryckligen att sådana verifieringar kan kräva att Du lämnar ytterligare personuppgifter till Webbplatsens Ägare för att verifiera och bekräfta din identitet och att utföra verifieringar som syftar till att avskräcka från bedrägeri och missbruk av tjänsten i enlighet med Webbplatsens Ägares sekretesspolicy. Webbplatsens Ägare kan upphäva ditt konto och/eller din rätt att komma åt Webbplatsen och/eller ditt resultat av transaktioner på Webbplatsen och kontakta dig så att du kan ge Webbplatsens Ägare ytterligare information som krävs för att behandla respektive betalningar. Ett sådant upphävande befria Dig inte från Din skyldighet att betala avgifter som uppkommit på grund av behandling av transaktioner.


4.16. Betalningstransaktionerna kan vara försenade medan Betalningsförmedlaren validerar ditt samtycke till dessa Villkor och andra tillämpliga policyer. Du samtycker till att inte inleda något krav och tvistförfarande med tredje part om betalning och mottagande av virtuella föremål.


4.17. Skins.Cash och / eller respektive Betalningsförmedlare har rätt att fastställa de maximala dagliga transaktionsbegränsningarna på Webbplatsen på grund av lagstiftningsfrågor. Genom att använda Webbplatsen accepterar du uttryckligen sådana begränsningar.


4.18. Vid interaktioner med Betalningsförmedlare ska Skins.Cash handla i full överensstämmelse med respektive rättsliga krav i Betalningsförmedlarens hemland eller verksamhet (inklusive i enlighet med lagstiftningen i EU-länder).


4.19. Skins.Cash tillhandahåller inte krypto-fiat, fiat-krypto eller några andra bytestjänster och fungerar inte som sådan bytestjänst.


AVSNITT 5 SKADEERSÄTTNING

5.1. I den utsträckning som tillåts enligt Tillämplig Lag, ska Du gottgöra, försvara och hålla Webbplatsens Ägare och/eller dess dotterbolag, Affiliates, styrelseledamöter, anställda, agenter, efterträdare och tillåtna upphovsmän skyddade från och mot alla skadeståndskrav, förluster, stämningar, handlingar, krav, förfaranden, kostnader och/eller skulder (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatavgifter och/eller de som krävs för att framgångsrikt fastställa rätten till ersättning) som är inlämnad av tredje part mot Webbplatsens Ägare som uppstår genom ett brott mot någon garanti, representation eller skyldighet enligt nedan.


5.2. Du ska inte ha något som helst krav på Webbplatsens Ägare för eventuella misslyckanden av Webbplatsens Ägare i att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor till följd av orsaker som inte är kontrollerade, inklusive men inte begränsat till strejk, lockout, brist på arbetskraft eller material, förseningar i transport, hackerattacker på Webbplatsen eller eventuella resurser som har något samband med Skins.Cash, eventuell ekonomisk instabilitet, eventuella framsteg i kvanträkning, olyckor av något slag, eventuell försumlighet eller fördröjning av någon underentreprenör eller Våra leverantör , upplopp, eventuella politiska eller civila störningar, väder, genom en handling av staten eller regering, inklusive föreskrivna åtgärder, eventuell dröjsmål med att säkerställa tillstånd, samtycke eller godkännande som krävs av Webbplatsens Ägare för leverans av produkter under dessa Villkor eller någon annan myndighet eller någon annan orsak som helst bortom Vår absoluta och direkta kontroll.

AVSNITT 6. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1. Användandet av riktiga pengar för inköp av in-game-tjänster är emot villkoren för många onlinespel. Spelleverantörerna kan säga upp Ditt konto om du bryter mot dessa villkor. Skins.Cash är inte ansvariga för eventuella åtgärder tagna mot Ditt konto efter transaktionerna.


6.2. Du kan inte använda Skins.Cash tjänster som en escrow-tjänst. Om du misstänks använda Vår Tjänst som en form av escrow, kan Företaget hålla Dina medel i upp till 24 timmar för att undersöka ärendet. Efter detta kommer Företaget att fatta beslut om Ditt samarbetes framtid.

6.3. Du är ansvarig för obehörig åtkomst till Ditt konto och för alla av dina respektive uppgifter när som helst. Företaget ersätter inte de produkter och tjänster som har stulits eller förlorats, oavsett omständigheterna. Efter att Företaget har uppfyllt respektive avtal är Företaget fritt från alla ansvarsområden. Detta innefattar även delvis uppfyllda transaktioner.

6.4. Du medger härmed uttryckligen att, i den utsträckning som tillåts enligt Tillämplig Lag, varken Webbplatsens Ägare eller dess Affiliates är skyldiga dig, oavsett anledning eller teorin på vilken ansvarsskyldigheten hävdas, för eventuella skador eller förluster inklusive förlust av affärer, intäkter eller vinster eller förlust av eller skada på data, utrustning eller programvara (direkt, indirekt, straffande, faktiskt, följd, tillfälligt, speciellt, exemplifierande eller på annat sätt) som är en följd av:

 • användning, oförmåga att använda eller tillgänglighet eller otillgänglighet av Webbplatsen eller materialet, informationen, programvaran, anläggningarna, tjänsterna eller innehållet på Webbplatsen;

 • all olaglig eller obehörig användning av Webbplatsen;

 • återförsäljning eller utbyte eller försök till återförsäljning eller utbyte av digitala föremål;

 • Webbplatsen är smittad med skadlig kod eller virus.

6.5. Du förstår och accepterar att det är Din skyldighet att säkerställa att lagstiftningen är relevant för ditt hemland med avseende av Din användning av Webbplatsen.


6.6. Webbplatsens Ägare garanterar inte eller framställer inte att någon information på Webbplatsen är korrekt eller tillförlitlig eller att Webbplatsen är fri från fel eller virus, att fel kommer att rättas, eller att tjänsten eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du använder Webbplatsen och dess tjänster, all information, bilder eller ljud som finns eller är relaterade till Webbplatsen på egen risk.


6.7. Om Tillämplig Lag eller lagen i ditt hemland inte tillåter all eller någon del av ovanstående ansvarsbegränsning eller uteslutning av garantier eller ansvarsfriskrivning av underförstådda villkor i avtal som gäller för dig, gäller begränsningarna, uteslutningarna och ansvarsfriheterna endast för dig i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

6.8. Trots att Webbplatsens Ägares försök till god tro i att utesluta alla virus från Webbplatsen och säkra nätverket och tekniken som interagerar med det, är det möjligt att en eller flera tredje parter kan eller kommer att införa skadlig kod eller andra virus i programvaran och koden med öppen källkod underliggande Webbplatsen och / eller skapa, upptäcka eller utnyttja svagheter i säkerheten för de molnbaserade tjänster som används av Webbplatsens Ägare. Sådana händelser kan påverka den fortsatta utvecklingen, implementeringen eller driften av Webbplatsen.


6.9. Det finns risker med att använda Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, fel på maskinvaru-, programvaru- och internetanslutningar. Webbplatsens Ägare ansvarar inte för den korrekta och/eller fullständiga överföringen av informationen i någon elektronisk kommunikation eller den elektroniska kommunikationen i sig själv, eller för störningar, förvrängning eller förseningar i leveransen eller mottagandet, oavsett hur det har orsakats.

6.10. Säkerhetsåtgärder har implementerats för att säkerställa säkerheten och integriteten hos alla de tjänster som är relaterade till Webbplatsen. Men trots detta accepterar Du att information som överförs via Internet kan vara mottaglig för olaglig åtkomst och övervakning.

AVSNITT 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1. Varumärken, logotyper, skins, konstverk och andra föremål för immateriella rättigheter (antingen registrerade eller oregistrerade), som är representeras på Webbplatsen, tillhör respektive ägare och det finns inga underförstådda licenser om att använda dem, om inte annat anges av respektive ägare. De nämnda föremålen får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis, utan tillåtelse från tillämplig ägare. Hänvisning till produkter, tjänster, processer eller annan information med namn, varumärke, tillverkare, leverantör eller som på annat sätt inte utgör eller innebär godkännande, sponsring eller rekommendation av Webbplatsens Ägare. Webbplatsens Ägare accepterar således inget ansvar eller ansvar för informationen (inklusive bilder, logotyper, skins, varumärken, slogan etc.) om dess aktiviteter eller om tredje parts aktiviteter som publiceras på denna Webbplats.

7.2. Skins.Cash logotyp och eventuella Skins.Cash produkt- eller tjänstenamn, logotyper eller slogans som kan visas på Webbplatsen eller tjänsten är varumärken som tillhör Webbplatsens Ägare eller våra affiliates och får inte kopieras, imiteras eller användas helt eller delvis utan Vårt tidigare skriftliga tillstånd. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" som använder "Skins.Cash" eller något annat namn, varumärke eller produkt eller tjänstnamn hos oss eller våra dotterbolag utan Vårt tidigare skriftliga tillstånd. Dessutom utgör Webbläsarens utseende och innehåll, inklusive, men utan begränsning alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript, servicemärke, varumärke eller handelsdräkt för webbplatsägaren och får inte kopieras, imiteras eller används helt eller delvis utan Vårt tidigare skriftliga tillstånd.

AVSNITT 8. DIVERSE

8.1. Uppsägning och upphävande.Utan hinder av vad som häri ingår, förbehåller Webbplatsens Ägare sig rätten att utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande säga upp dessa Villkor, upphäva Din rätt att komma åt Webbplatsen och ta bort eller inaktivera ditt konto och all relaterad information och filer i sådant konto och om Dig utan ansvar för Dig, inklusive (men inte begränsat till) om Du bryter mot dessa Villkor eller om Webbplatsens Ägare anser att du har begått bedrägeri, försumlighet eller annat olämpligt beteende. Du kan säga upp dessa Villkor utan att meddela om det genom att upphöra användningen av Webbplatsen. Alla rättigheter som beviljas dig enligt dessa Villkor upphävs omedelbart på Webbplatsens Ägares uppsägning av dessa Villkor eller vid Din uppsägning av tillgång till Webbplatsen. Vid eventuell Force Majeure Situation (som definierat i avsnittet "Diverse"), brott mot detta avtal eller annan händelse som skulle göra tillhandahållandet av tjänster kommersiellt orimligt, kan Webbplatsens Ägare, efter eget gottfinnande och utan ansvar för dig, med eller utan förvarning, säga upp din tillgång till hela eller en del av dess tjänster eller Webbplatsen.


8.2. Tilldelning.Webbplatsens Ägare kan, efter eget gottfinnande, tilldela dess rättigheter och/eller delegera sina uppgifter (inklusive, men inte begränsat, alla immateriella rättigheter för alla objekt med immateriella rättigheter som hänvisar till Skins.Cash) till någon tredje part när som helst. Du får inte tilldela Dina rättigheter eller delegera Dina uppgifter som Användare av Webbplatsen och eventuella uppdrag eller delegering utan föregående skriftligt samtycke från Webbplatsens Ägare ska anses vara ogiltiga.


8.3. Kommunikation och Meddelanden. Alla meddelanden om dessa Villkor får endast utföras via din e-post och via Webbplatsens Ägares kontaktvägar som nämns på Webbplatsen. Kommunikationens enda språk ska vara engelska. Webbplatsens Ägare kan meddela Dig enligt detta avtal genom att: lägga upp ett meddelande på Webbplatsen; eller skicka ett mail till e-postadressen som är associerad med ditt konto. Meddelanden som Webbplatsens Ägare tillhandahåller genom att posta på Webbplatsen kommer att gälla vid publicering och meddelanden från Webbplatsens Ägare som tillhandahålls via e-post kommer att vara gälla när sådant e-postmeddelande har skickas. Det är ditt ansvar att hålla Din e-postadress uppdaterad. Du kommer att anses ha mottagit e-post som skickats till den e-postadress som är associerad med ditt konto när Webbplatsens Ägare skickar ett sådant e-postmeddelande, oavsett om du faktiskt tar emot eller läser e-postmeddelandet eller inte.


8.4. Ytterligare Hjälp. Du ska samarbeta med och bistå Webbplatsens Ägare i samband med eventuell utredning, undersökning eller fråga från någon myndighet. Du ska omedelbart förse Webbplatsens Ägare med dokument, certifiering, registrering eller annan information som den kan begära i samband med sådan utredning, undersökning eller förfrågan.


8.5. Force Majeure Situationer. Webbplatsens Ägare är inte ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av händelser utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till översvämning, extraordinära väderförhållanden, jordbävning eller annan Guds handling, brand, krig, uppror, upplopp, arbetskonflikt, olycka, regeringens åtgärder, kommunikation, strömavbrott eller utrustning eller programvarufel eller någon annan orsak som inte är rimlig kontroll (var och en "Force Majeure Situation").


8.6. Tillämplig Lag.Alla frågor rörande konstruktion, giltighet, tillämpning och tolkning av denna överenskommelse ska regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med Gibraltars lagar. För att lösa tvister, kontroverser eller anspråk mellan dem som härrör från eller hänför sig till detta avtal eller överträdelsen därav, är parterna överens om att förhandla i god tro under en period på minst 60 (sextio) dagar efter skriftlig underrättelse om sådan kontrovers eller anspråk på den andra Parten. Om förhandlingarna inte löser tvisten, kontroverser eller anspråk på alla parters rimliga tillfredsställelse under en sådan period, ska parterna oåterkalleligt och ovillkorligen lämna in respektive krav på det bindande skiljedomen med reglerna för skiljeförfarande i Internationella handelskammaren. Kravet ska ses över av en eller flera skiljedomare som utses i enlighet med nämnda regler. Med undantag för eventuella tvister, påståenden, stämningar, handlingar, orsaker till handling, krav eller förfaranden där endera parten söker påstådd eller annan rättvis lättnad för den påstådda olagliga användningen av immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, handelsnamn, logotyper , affärshemligheter eller patent, avsäger sig Du och Webbplatsens Ägare (a) från Din och Webbplatsens Ägares respektive rättigheter att få alla tvister som härrör från eller relaterade till att dessa Villkor löses i en domstol, och (b) avstå från Din och Webbplatsens Ägares respektive rättigheter till en rättegång med jury. Den ersättande lagen ska vara Tillämplig Lag (inklusive alla andra regler, policyer och förfaranden som kan utfärdas av Webbplatsens Ägare och publiceras från tid till annan på Webbplatsen), utan hänsyn till lagar eller principer. Skiljedomsspråket ska vara engelska.


Meddelande om immateriella rättigheter: Detta dokument tillhör Webbplatsens Ägare och är skyddat av upphovsrättslagar. Kopiering och/eller användning av det av någon tredje part helt eller delvis utan föregående skriftligt samtycke från Webbplatsens Ägare är strängt förbjudet.