TERMS OF USE

GÅ TILL HUVUDSIDA

Genom att använda vår webbsida, accepterar du och kommer att förhålla dig till följande villkor.

Villkor:

The Company - Skins.cash (Suntechsoft Corp Limited, 5 Secretary's Lane, GX11 1AA,Gibraltar)

You - En individ som använder webbsidan

Services - Tjänster som tillhandahålls av bolaget via webbplatsen.

DISCLAIMER

Vi gör vårt bästa för att skydda webbplatsen från olika skadliga program, virus, spionprogram etc. Men vi kan inte ge dig absoluta garantier för att webbplatsen är fri från dem. Om du genomför några nedladdningar från webbplatsen gör du det på egen risk. Spelinnehållet som finns på webbplatsen, till exempel logotyper, text, bilder, grafik, datasamlingar är spelutgivarens eller licensgivarnas egendom och skyddas av de internationella upphovsrättslagarna.

TRANSAKTIONSPROCESS

För att utföra en lyckad transaktion bör du tillämpa följande regler:


 • Steam Mobile installerades i minst SJU dagar innan du utförde transaktioner med företaget för att bekräfta statusen för innehållsöverföring i spelet.

 • STEAM Guard var aktiverad på den aktuella enheten i minst FEMTON dagar innan transaktioner med företaget utfördes.

 • STEAM-lösenordet ändrades inte i minst fem dagar innan transaktioner utfördes med företaget. Om ditt STEAM-konto inte var aktivt de senaste två månaderna, får STEAM-lösenordet inte ha ändras under de senaste TRETTIO dagarna innan du genomför transaktioner med företaget.

 • Enheten med tidigare installerad STEAM-applikation ändrades inte i minst SJU dagar innan transaktioner utfördes med företaget.

 • Du måste vara minst 18 år gammal.

Om något av ovanstående villkor inte uppfylls av dig har bolaget rätt att avbryta transaktionen med eller utan ersättning från din sida.

ACCOUNT RISK

Användningen av riktiga pengar för inköp av in-game-tjänster är emot villkoren för många onlinespel. Spelleverantörerna kan säga upp ditt konto om du bryter mot villkoren. Företaget ansvarar inte för några åtgärder mot ditt konto efter transaktionen. Företaget kommer inte att återbetala dig något efter uppsägningen av ditt konto.

VERIFIERING AV IDENTITET

Företaget kan behöva mer information vid betalning för att säkerställa behörig åtkomst till ditt konto. Ytterligare verifiering kan bestå av:

 • SMS till ett telefonnummer

 • Ett telefonsamtal till ett telefonnummer

 • Verifiering via social media

 • Din transaktionshistorik

 • Din betalningshistorik

 • Statligt utfärdat foto-ID mm.

Företaget använder följande identifieringsmedel för att undvika bedrägeri. Om du misslyckas med att verifiera företagets begäran kan din transaktion beslagtagas och / eller betalningen återbetalas inom 24 timmar. Företaget förbehåller sig rätten att sluta göra affärer med dig om du misslyckas med att verifiera din identitet.

FÖRLORADE OCH STULNA FÖREMÅL

Du är ansvarig för obehörig åtkomst till ditt konto när som helst. Företaget ersätter inte de produkter och tjänster som har stulits eller förlorats under alla omständigheter. Efter att Bolaget har uppfyllt avtalet är Bolaget fritt från alla ansvarsområden. Detta innefattar delvis uppfyllda transaktioner också.

FRAUD

Företaget försöker förhindra bedrägeri med hjälp av identitetsverifieringsproceduren. Om din transaktion återkallas efter en slutförd beställning förbehåller bolaget sig rätten att hålla tillbaka det omvända beloppet från ditt konto. Bolaget förbehåller sig rätten att kräva återbetalning för alla återkallade transaktioner om avtalet har överenskommits.

TRANSAKTIONS DISKUSSIONER

Avtalet kan inte avbrytas av dig på något steg efter bekräftelsen i STEAM-systemet. Avtalet kan ensidigt avbrytas av bolaget på något steg baserat på företagets supportkompetens utan ytterligare förklaringar. Företaget åtar sig att betala exakt det belopp som anges i e-postmeddelandet till det betalningskonto som du valt. Om företaget inte kan göra det av någon anledning kan företaget begära att du tillhandahåller det alternativa betalningskontot. Om Du inte kan ge Bolaget den alternativa betalningsinformationen av någon anledning, har bolaget rätt att returnera dina varor till övervägande. Objekten återbetalas inte längre om företaget redan har gjort en utbetalning på det betalkonto som du tillhandahåller. Om du är missnöjd med transaktionerna med företaget om vissa problem kan du meddela företaget via Live Support-system eller e-post. Vi kommer att undersöka ditt klagomål och informera dig så snart som möjligt. Du kan inte använda PayPal Resolution Center för att lämna ett kvitto på betalningen, eftersom det är förbjudet vid transaktioner med virtuella varor. Du förlorar rätten till skydd som tillhandahålls av tredje parts betalningsprocessorer eftersom det är omöjligt att kontrollera leveransstatusen för virtuella tjänster och varor. Företaget använder sin handelshistoria för att bekräfta transaktionen. Om transaktionen är avslutad i handelshistoriken betyder det att det står för Steams servrar och är klar. Vi kan inte hjälpa till med ytterligare klagomål om transaktionen är avslutad i vår handelshistorik.

Om transaktionen misslyckats, och pengarna inte mottogs, har du upp till 14 dagar att kontakta vårt supportteam med denna fråga. Efter denna period kommer klagomålen inte att godtas. Vår webbplats överför pengar direkt efter handeln. Men kom ihåg att i sällsynta fall när du överför pengar till ett betalkort kan verksamheten falla under din banks säkerhetskontroll. Detta säkerhetsförfarande kan ta upp till 5 dagar. Det finns inget sätt för vår tjänst att kontrollera denna process.

SPÄRRKONTO

Du kan inte använda företagets tjänster som en escrow-tjänst. Om du misstänks använda Bolagets tjänster som en form av spärr, kan företaget hålla dina pengar i upp till 24 timmar för att undersöka ärendet. Därefter kommer Bolaget att fatta beslut om framtiden för ditt samarbete. Vi upphör med ansvaret i fall då säljaren ger information till andra än andra. Om en annan parts uppgifter lämnas upphör säljaren alla rättigheter att kräva att avtalet fullgörs.

COPYRIGHT

Alla varumärken och upphovsrätt tillhör respektive ägare. Upphämtningen av allt innehåll på denna webbplats är bolagets egendom exklusivt och skyddas av internationella och inhemska upphovsrättslagar. Webbplatsens programvara ägs av företaget eller dess leverantörer av programvaran och skyddas också av de internationella och inhemska upphovsrättslagarna.

SKADEERSÄTTNING

Du godkänner att försvara och ersätta Bolaget och dess dotterbolag, leverantörer, entreprenörer och innehållsleverantörer från allt ansvar, utgifter och fordringar, inklusive advokatavgifter, uppstod på grund av avbrottet i de villkor och avtal som du är ansvarig för eller i relation till din distribution av innehåll på eller via bolagets hemsida.

HJÄLP

Du godkänner att det här avtalet inte kommer att ge några rättigheter eller lösningar till någon annan person än parterna i dessa villkor.

RENUNCIATION

Om företaget inte verkställer något av problemen i detta villkor och villkor, betyder det inte att bolaget repudierar detta problem. Någon avstående från något av frågorna i detta avtal gäller endast efter skriftlig undertecknad av bolaget.

AVSKILJBARHET

Om någon del av detta avtal är uppenbart otillåtet eller ogiltigt, bör denna del tolkas i överensstämmelse med gällande lag för att avslöja Bolagets avsikt. Övriga delar kommer att förbli i full kraft.

Vill du få tillgång till hemliga dokument? Prenumerera!